MENU
Biuro sprzedaży: +48 61 853 41 00 503 03 85 78
Jesteś tu:
Strona głównaOfertaUsługi budowlane

Budowa domów, usługi budowlane

  Deweloper Family House, oprócz budowy i sprzedaży nowych mieszkań, oferuje swoje usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych lub ich części, w tym:

  • budynków jednorodzinnych
  • budynków wielorodzinnych
  • budynków przemysłowych
  • budowy dróg
  • robót ziemnych

  Spółka zatrudnia doświadczoną kadrą kierowniczą oraz wykwalifikowanych pracowników fizycznych, takich jak: murarze, cieśle, dekarze, zbrojarze, malarze, elektrycy itp. Nasz zespół tworzy ponad 150 osób. Dysponujemy własnym sprzętem budowlanym, między innymi: koparkami gąsienicowymi, koparkami kołowymi, koparko-ładowarkami, ładowarkami, podnośnikami teleskopowymi, pompami do betonu, wywrotkami czteroosiowymi, naczepami wywrotek, dostawczymi samochodami ciężarowymi.


  Oprócz tego Family House proponuje usługi budowlane takie jak:

  • wynajem pomp do betonu
  Typ pompy »M24M26M32M36
  Wys. podawania w pionie 23,6m 23,6m 32,0m 35,9m
  Zasięg w poziomie 19,7m 22,8m 28,1m 32,0m
  Min. wys. do rozłożenia 14,5m 16,9m 22,0m 24,7m
  Cennik    
  Cena za 1h pracy 240 zł 260 zł 340 zł 360 zł
  Dojazd i powrót łącznie do 40 km 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
  Cena za m3 przy wydajności
  pompowania powyżej 20m³/h
  200 zł 200 zł 200 zł 200 zł

  W celu zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt z Tomaszem Woźniakiem

  kom. 502 460 228

  e-mail: budowa@familyhouse.pl


  Podstawą wykonania usługi są:
  "Ogólne warunki świadczenia usług pompowania betonu"

  Pkt. 1 Przedmiot warunków:

  Przedmiotem ogólnych warunków są zasady wykonania usług pompowania betonu przez firmę Family House zwaną "dostawcą" na rzecz klienta, w dalszej części zwanego "odbiorcą".

  Pkt. 2 Obowiązki Odbiorcy:

  1. Odbiorca jest odpowiedzialny za:
   • przygotowanie drogi dojazdowej na budowie
   • przygotowanie miejsca do rozłożenia pompy
   • uzyskanie wszelkich koniecznych zezwoleń związane z dotarciem pompy na plac budowy i jej pracą.
   • zabezpieczenie miejsca pracy na budowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
   • zapewnienie warunków pracy operatora i sprzętu, zgodnych z normami BHP i przestrzeganie ich podczas pracy.
  2. W przypadku zastosowania dodatkowego rurociągu Odbiorca jest zobowiązany do zapewnienia operatorowi niezbędnej pomocy przy montażu, demontażu i myciu rurociągu. Odstąpienie od tego warunku upoważnia Dostawcę do odstąpienia od umowy, lub naliczenia dodatkowych kosztów.
  3. Wszelkie przestoje podczas pompowania nie zawinione przez dostawcę, obciążają Odbiorcę.
  4. Odbiorca zobowiązuje się do umożliwienia umycia pompy na budowie po wykonaniu usługi. W przypadku braku możliwości umycia pompy po wykonanej pracy na miejscu budowy , firma zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania usługi.

  Pkt.3 Obowiązki Dostawcy:

  1. Dostawca przyjmując zamówienie, zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z ustaleniami określonymi w zamówieniu.
  2. Dostawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich zawinionych szkód spowodowanych pracą sprzętu niezgodną z jego przeznaczeniem i przepisami BHP lub błędami obsługi.

  Pkt.4 Cena

  1. Podstawą oferty jest cennik pracy pomp do betonu.
  2. Przy zmianach w cenniku, przy wystawianiu faktury wiążąca jest uzgodniona wcześniej cena, potwierdzona na zamówieniu.

  Pkt.5 Zapłata

  1. Dostawca ma prawo do zatrzymania przedpłaty, jeżeli usługa nie zostanie wykonana z winy odbiorcy.
  2. Termin zapłaty wynosi 14 dni od dnia wystawienia faktury, chyba że strony umówią się inaczej.

  Pkt.6 Zamówienie:

  1. Zamówienie składane jest w formie pisemnej, a jego elementy to:
   • nazwa, adres, NIP, oświadczenie VAT Odbiorcy (dostawca może zażądać również innych dokumentów lub gwarancji potwierdzających wiarygodność Odbiorcy).
   • rodzaj zamawianej pompy oraz długość wysięgnika.
   • ilość i rodzaj betonu,
   • adres placu budowy,
   • określenie dokładnie sprecyzowanego czasu rozpoczęcia oraz orientacyjnego czasu zakończenia betonowania,
   • cenę wykonania usługi,
   • osobę upoważnioną do kontaktów na budowie
  2. Dostawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy, jeżeli niezawinione przez niego okoliczności uniemożliwią wykonanie usługi. Okolicznościami nie zawinionymi przez Dostawcę, obok niespełnienia obowiązków Odbiorcy są szczególnie: decyzje władz uniemożliwiające wykonanie usługi, klęski żywiołowe, strajki i protesty uniemożliwiające dotarcie na budowę, inne zakłócenia komunikacyjne, których Dostawca nie mógł przewidzieć.

  Pkt.7 Postanowienia końcowe:

  1. Przez złożenie zamówienia ,Odbiorca wyraża zgodę na treść powyższych Warunków Ogólnych.
  2. Warunki niniejsze są wzajemnie wiążące Dostawcę i Odbiorcę.